שעון עולמי --> אפריקה-->מאלי

מאלי

שעון עולמי בערים במאלי
שעון עולמי – במקו

טפסים ביטוח לאומי,מס הכנסה