שעון עולמי --> אמריקה-->ארצות הברית-->שעון עולמי - ואז

שעון עולמי – ואז

השעה בואז

שעון עולמי – ואז

סימול מדינה סימול איזור איזור זמן שעון חורף\קיץ
US America/Boise MST שעון חורף
טפסים ביטוח לאומי,מס הכנסה